...

رها خانومی برات می نویسم که بدونی چقدر بلا شدی ...

3 روز دیگه وارد یکسالگی می شی .. باورم نمی شه اینقدر زود گذشته باشه

خیلی خانوم شدی و بلا و شیطون ... همه چیز رو با هم به اندازه داری

تا من به رو زمین میخوابم می یایی و می پری رو کمرم و بالا و پایین می پری که می خوایی من حرکت کنم نمی  دونی عزیزم چه لذتی داره ...

دیروز یاد گرفتی که به من چیزی بدی بهت می گم فلان چیز رو بده سریع برام می یاری ...

الان هم باز تو خوابیدی و من اومدم نت ...

دندون خوشگلت هم یکی دیگه دراومده

وایی که گاز گرفتن دیدنیه

/ 2 نظر / 24 بازدید
سیما

الهی... اینجوری که شما نوشتید بدجوری دلم نی نی خواست. انشالله همیشه سالم باشه و سایه پدر و مادرش بالاسرش، خیلی هم نانازیه[بغل]

کرگدن

خدا حفظش کنه ... از طرف من ببوسش !