این روزهای دخملی من

دخمل خوشگلم ببخشید دیر به دیر از کارات می نویسم آخه ماشالله خیلی شیطون شدی و اصلا من وقت آزاد برای اومدن به نت رو ندارم

یک سال و 4 ماه از اومدنت می گذره اونقدر به تو وابسته شدم که انگار از اول با من بودی ... باور اینکه یک روز پیش من نباشی دیوونه ام می کنه... هر روز بزرگ می شی و قد می کشی و هر روز شیرین تر از روز قبل ...

بزرگ شو و بزرگتر .خیلی لذت آوره دیدنت با اون شیطونت هات

امروز یک کار بد انجام دادی نمی دونم از کی یاد گرفتی ... دختر عموت رو با دوتا از دندونهات گاز گرفتی ...

رها خانومی من خیلی خوشگل حرف می زنی......... به رفت می گی دفت

کله = تله

زهرا=زر زر

پیشی = میو میو

افتاد= تاد

اسب= اب

گاو = داووووووو

محمد=ممد

توپ = توووووو

جوجه= جوجو

کلاغ = آر آر

نون = نوووووووو

دوغ = به صورت خیلی نازک دوووووووووووووووووووووووو

 

رها خانومی ما الان 6 تا دندون داره و هر بار دندونش در میاد پاهاش قرمز می شه و تب می کنه

جوجو مامان انشالله زودی همه دندونهات در بیاد تا اینقدر سختی نکشی

دوستت دارم جیگر مامان

/ 3 نظر / 64 بازدید
شقایق

سلام [ماچ][قلب] ماشالله دخملت بزرگ شده خدا حفظش کنه خیلی دوست دارم از نزدیک ببینم بغلش کنم و بوسش کنم [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

نازنین

به نام صاحب شانس « با عشق هم چيزممکن است.» موقعي که اين نامه را دريافت مي کنيد کسي راکه دوست داريد ببوسيدومنتظريک معجزه باشيد. اين نامه براي خوش شانسي شمافرستاده شده است نسخه اصلي درکشورانگلستان مي باشد.اين نامه9باردردنياچرخيده است شانس براي شمافرستاده شده است ظرف مدت 4روزپس از دريافت اين نامه اخبارخوشي را دريافت خواهيدنمود به شرط آنکه شماهم به نوبه خود آن رابراي ديگران ارسال نماييد.اين شوخي نيست باارسال آن شما خوش شانسي خواهيد آورد پول نفرستيدکپي ها رابراي اشخاص بفرستيد که فکرميکنيدبه شانس احتياج دارند.اين نامه را نگه نداريد.اين نامه راظرف مدت 96ساعت ازدست شما خارج شود. يک افسر آر.آ.پي.هفتاد هزاردلاردريافت نمود.جرلبرن ده هزار دلار دريافت نمود ولي چون اين زنجيرراشکست آن را ازدست داد. درهمين حال درفيليپين جين ولنز به دليل اينکه اين نامه رابه جريان نينداخت6روزپس ازدريافت آن همسرش راازدست داداگرچه قبل از مرگ همسرش775هزاردلاردريافت نموده بود.حتماُ20 کپي بفرستيدو ببينيدکه ظرف مدت 4روزچه اتفاقي مي افتد. اين زنجيره از ونزوئلا شروع شدواين نامه ازبانرک آنتولي پيگيري وبه ميليونري در آمريکاي جنوبي نوشته اس

الهام86

الهی خاله فدات بشه جیگرم ایشالا 10000000000000 ساله بشی. به این مامان تنبلت بگو عکس بذار از دخمل خوشگلم بووووووووووووووووووووس